درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
80,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران- خيابان آذربايجان- نرسيده به خيابان آزادي- پلاک 1050 و1052
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/254
 • پلاک ثبتی
 • 1613/182
 • عرصه
 • 233/63
 • اعیان
 • 444
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,231,250,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندر عسلويه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/263
 • پلاک ثبتی
 • 1506/29
 • عرصه
 • 92.90
 • اعیان
 • 92.90
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • عسلويه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
1,333,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کردکوي خيابان شهيد عباسپور نبش امامت 6
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/264
 • پلاک ثبتی
 • 16201/2
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 59/1
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گلستان
 • شهر
 • كردكوي
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,957,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمانشاه - بلوار طاق بستان چهل متري نبوت روبروي مسجد ابوالفضل خيابان 24 متري دوم پلاک 6 کد پستي 6714943618
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/266
 • پلاک ثبتی
 • پلاک 10064 فرعي از 24 فرعي از 139 اصلي بخش يک کرمانشاه
 • عرصه
 • 190
 • اعیان
 • 175
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمانشاه
 • شهر
 • كرمانشاه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
1,345,600,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کردکوي خيابان شهيد عباسپور نبش امامت 6
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/270
 • پلاک ثبتی
 • 16198/2
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 61/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گلستان
 • شهر
 • كردكوي
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
38,020,393,800 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز - خيابان حافظ - يک قطعه مانده به چهارراه شهيد بهشتي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/271
 • پلاک ثبتی
 • 3 فرعي از 1199 اصلي
 • عرصه
 • 173.57
 • اعیان
 • 253.72
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,872,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ميدان سعدي ، خيابان فرهنگ ، نبش کوچه 2
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/272
 • پلاک ثبتی
 • 11597/17/246
 • عرصه
 • 220.48
 • اعیان
 • 471
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,590,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر/بلوار طالقاني/کوچه32/فرعي اول سمت چپ پلاک سوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/273
 • پلاک ثبتی
 • 3172/136
 • عرصه
 • 300
 • اعیان
 • 165
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
21,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ملاير خ شهيد مصطفي خميني جنب اداره دارايي محل مسافر خانه قديمي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/274
 • پلاک ثبتی
 • 1784/1
 • عرصه
 • 1277/15
 • اعیان
 • 383/79
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • همدان
 • شهر
 • ملاير
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
16,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان حافظ-جنب پل حافظ - نبش کوچه ولدي محل سابق بانک سپه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/276
 • پلاک ثبتی
 • 3269/23 و 3271/10:22
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 120
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه

تغییر رنگ