درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
12,199,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سالاريه ، خيابان هشت متري گلستان ، طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/321
 • پلاک ثبتی
 • 10600/1590
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 93.84
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • قم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
13,975,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز ، آذرشهر ، شهرک شهيد سليمي ، انتهاي خيابان 30 متري دوم جنوبي قرارداد واگذاري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/420
 • پلاک ثبتی
 • 83/9/17
 • عرصه
 • 6987/5
 • اعیان
 • 3436/46
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارگاه
وضعیت تصرف :متصرف دارد
5,450,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شوشتر گتوند سه رکه خيابان شهيد سلطاني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/424
 • پلاک ثبتی
 • 54/3024
 • عرصه
 • 234/44
 • اعیان
 • 151
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • شوشتر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :متصرف دارد
4,879,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خوزستان ايذه خيابان حافظ جنوبي روبروي پست بانک
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/428
 • پلاک ثبتی
 • 1106/7
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 101/65
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • ايذه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
5,512,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

باغ ملک رستم آباد محله آل خورشيد انتهاي خيابان خورشيد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/437
 • پلاک ثبتی
 • 1221/28
 • عرصه
 • 295
 • اعیان
 • 168
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • باغ ملك
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :متصرف دارد
1,964,825,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شادگان بلوار فتح المبين جنب مدرسه نرگس
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/443
 • پلاک ثبتی
 • 506
 • عرصه
 • 167
 • اعیان
 • 103
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • شادگان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :متصرف دارد
1,473,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خرمشهر کوي طوليجات انتهاي خيابان سپاه به سمت راست جاده نظامي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/447
 • پلاک ثبتی
 • 363
 • عرصه
 • 292
 • اعیان
 • 197
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • خرمشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,127,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آبادان ايستگاه9 بهار75 پلاک61
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/453
 • پلاک ثبتی
 • 136/6
 • عرصه
 • 148
 • اعیان
 • 97
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • آبادان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
9,933,816,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تکاب ، ، کيلومتر 4 جاده تکاب ، شاهين دژ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/463
 • پلاک ثبتی
 • 3/11و10و1
 • عرصه
 • 1558
 • اعیان
 • 621
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • تكاب
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
10,230,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز ، خيابان امام خميني ، اول خيابان شهيد بهشتي ، چهارراه بهشتي ، کوچه جنب پلاک 21 ، نبش کوچه چهارمتري دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/507
 • پلاک ثبتی
 • 14/28
 • عرصه
 • 10802
 • اعیان
 • 2171
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ