یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 186

يکصدو هشتادو ششمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

بانک پارسيان

آگهي مزايده 2-1403

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1403/03/05 الي شنبه مورخ 1403/03/19 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1403/03/20 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

ملي

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران(سهامي خاص)

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) بانک ملي ايران در نظر دارد تعداد 5.143.055.684 سهم (به حروف پنج ميليارد و يکصد و چهل و سه ميليون و پنجاه و پنج هزار و ششصد و هشتاد و چهار سهم) ، معادل 75% (به حروف هفتاد و پنج درصد) سهام شرکت مذکور را با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" به قيمت 260,012,323,160,304 ريال از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقدي به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 لغايت ساعت 10 مورخ 1403/03/19 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/09 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/19 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/03/20خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي-باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 10 مورخ 1403/03/09) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

بانک سرمايه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

ملت

مزايده 1403-3

شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذيل با شرايط ويژه از طريق مزايده عمومي شماره 1403/3 به فروش برساند، متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 1403/2/23 لغايت 1403/03/02 از ساعت8/30 الي 15 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1403/03/05 ميباشد. ضمناً جلسه بازگشايي پاکات و قرائت پيشنهادات واصله ساعت 14 روز شنبه مورخ 1403/03/12 در محل دفتر مرکزي شرکت برگزار مي گردد. شرکت در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

ادامه

کشاورزي

آگهي مزايده املاک استان گيلان

آگهي مزايده املاک استان گيلان

ادامه

ملت

مزايده 1403-2

شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذيل با شرايط ويژه از طريق مزايده عمومي شماره 1403/2 به فروش برساند، متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 1403/02/09 لغايت 1403/02/22 از ساعت8/30 الي 15 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1403/02/22 ميباشد. ضمناً جلسه بازگشايي پاکات و قرائت پيشنهادات واصله ساعت 14 روز شنبه مورخ 1403/02/29 در محل دفتر مرکزي شرکت برگزار مي گردد. شرکت در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ