یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 183

يکصدو هشتادو سومين

ادامه

مزايده 184

يکصدو هشتادو چهارمين

ادامه

مزايده 185

يکصدو هشتادو پنجمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

ملت

مزايده 23-1402

شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذيل با شرايط ويژه از طريق مزايده عمومي شماره 1402/23 به فروش برساند، متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 1402/12/09 لغايت 1402/12/20 از ساعت8/30 الي 15 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا ساعت 15 روز يکشنبه مورخ 1402/12/20 ميباشد. ضمناً جلسه بازگشايي پاکات و قرائت پيشنهادات واصله ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/12/26 در محل دفتر مرکزي شرکت برگزار مي گردد. شرکت در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

ادامه

سپه

مزايده املاک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه استان اردبيل

مزايده سراسري املاک تمليکي و مازاد برنياز بانک سپه استان اردبيل (نوبت اول) بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود واقع دراستان اردبيل را به¬شرح جدول ذيل و از طريق برگزاري فرآيند مزايده با جزئيات مندرج در اسناد مزايده وبهره¬گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به¬نشاني الکترونيکيwww.setadiran.ir به¬صورت الکترونيکي به¬فروش برساند. ? تاريخ انتشار مزايده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه به ¬تاريخ 09/12/1402 ? آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 17 روز يکشنبه به ¬تاريخ 13/12/1402 ? آخرين مهلت ارسال پيشنهاد: ساعت 17 روز چهارشنبه به تاريخ 23/12/1402 ? تاريخ بازگشايي پاکات پيشنهادي: ساعت 10 روز پنجشنبه به تاريخ 24/12/1402 ? تاريخ بازديد: از ساعت 8 روز چهارشنبه به تاريخ 09/12/1402 لغايت ساعت 12 روز چهارشنبه به¬ تاريخ 23/12/1402 (بازديد همه روزه به جز ايام تعطيل مقدور مي باشد). نحوه فروش: نقد/نقدواقساط توجه: لطفاً به اصلاحات احتمالي مزايده که در آگهي نوبت دوم که در روز شنبه به تاريخ 12/12/1402 در روزنامه محلي منتشر ويا در سايت بانک سپه به نشاني الکترونيکي www.banksepah.ir/ta مندرج ميگردد و تا پايان آخرين مهلت ارائه پيشنهادات ملاک عمل ميباشد، توجه فرماييد. توضيحات و شرايط: 1. متقاضيان جهت کسب اطلاع از جزئيات املاک و با توجه به توضيحات مندرج در شرايط مزايده مي توانند هماهنگي¬هاي لازم را به عمل آورند. 2. شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مي باشد و کليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شرکت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان¬پذير مي باشد. 3. علاقمندان به شرکت در مزايده مي¬بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي (توکن) با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن1456 تماس و يا به آدرس اينترنتي www.setadiran.irمراجعه نمايند. کليه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعلان عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد. بانک سپه –مديريت شعب منطقه اردبيل

ادامه

ملي

مزايده سراسري نوبت چهارم واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب(سهامي خاص)

بانک ملي ايران در نظر دارد تعداد 1/600/000 سهم، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه 11،380،000،000،000 ريال معادل حروفي يازده هزار و سيصد و هشتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقدي يا نقد و اقساط (بيست درصد پيش پرداخت ، بدون مهلت تنفس ، مابقي طي 8 قسط 6 ماهه مجموعاً 48 ماه با سود 23 درصد) به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 11 مورخ 12/07 /1402 لغايت ساعت 11 مورخ 1402/12/26 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/16مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/26 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/12/27خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 11مورخ 1402/12/16) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 4 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت چهارم سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب (سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 1002091218000013 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

بانک رسالت

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت(مرحله دوم مزايده مورخ 1402/11/28)

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود، مشروحه در جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي و اقساطي اقدام نمايد. ملاحظات: 1-متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 08/12/1402 لغايت پايان وقت اداري(ساعت 15:00 بعدازظهر) روز دوشنبه 14/12/1402 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس www.rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 دفتر مديريت پشتيباني و اداري (واحد املاک) ارسال نمايند.

ادامه

بانک پارسيان

آگهي 17-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 الي سه شنبه مورخ 1402/12/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ