درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
190,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان نامجو - ايستگاه مدرسه - پلاک 590
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/31
 • پلاک ثبتی
 • 6736/323،634
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 303
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
68,197,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - نازي آباد - خيابان اکبر مشهدي (پارس) - بعد از بازار دوم - جنب خيابان مددي - مجتمع تجاري پارس - طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/32
 • پلاک ثبتی
 • 4731/16114
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 171
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
84,948,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد - ميدان سراب - ابتداي خيابان چمران - طبقه همکف
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/41
 • پلاک ثبتی
 • 2052/1/2
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 179/87
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
60,800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار معلم-بين معلم 14 و 16-شعبه سابق بلوار معلم مشهد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/48
 • پلاک ثبتی
 • 4/37816
 • عرصه
 • 211
 • اعیان
 • 235
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
28,537,700,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار-خيابان کارگر-جنب خيابان عفاف-جنب آژانس آسيا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/63
 • پلاک ثبتی
 • 17/828
 • عرصه
 • 245
 • اعیان
 • 825
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
30,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شاهرود-بازار سرپوشيده-نرسيده به سه راه-حد فاصل ضلع شمالي بازار-شعبه سابق بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/67
 • پلاک ثبتی
 • 4194/0
 • عرصه
 • 52
 • اعیان
 • 156
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • شاهرود
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
19,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قزوين - خيابان امام خميني - بازار سنتي - راسته بزازها - روبروي سراي رضوي - محل سابق شعبه بازار قزوين
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/75
 • پلاک ثبتی
 • 317
 • عرصه
 • 55/20
 • اعیان
 • 55/20
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قزوين
 • شهر
 • قزوين
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
17,040,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مريوان بلوار رسالت- بالاتر از 4راه اصلي شهر خيابان باهنر - شعبه سابق بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/76
 • پلاک ثبتی
 • 422/3
 • عرصه
 • 63/30
 • اعیان
 • 133
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كردستان
 • شهر
 • مريوان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
75,780,650,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمان -خيابان ميرزا رضاي کرماني - نبش ظلع شمالي بازار مظفري - بعداز فرعي اول - محل سابق بازار مظفري کرمان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/77
 • پلاک ثبتی
 • 574/3
 • عرصه
 • 75
 • اعیان
 • 180
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمان
 • شهر
 • كرمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
68,943,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان تجلي - روبروي بازار مسگرها - شعبه سابق گنجعلي خان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/78
 • پلاک ثبتی
 • 1015/4,5
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 102/90
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمان
 • شهر
 • كرمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک

تغییر رنگ