درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
48,370,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اصفهان - کاشان - جاده قديم قم به کاشان - شهرک صنعتي بهاران - محل سابق شرکت شيمي پلاست
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/2
 • پلاک ثبتی
 • 156/4,5
 • عرصه
 • 15980
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
وضعیت تصرف :تخليه
77,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان نامجو - ايستگاه مدرسه - پلاک 590
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/31
 • پلاک ثبتی
 • 6736/323،634
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 303
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
28,300,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - نازي آباد - خيابان اکبر مشهدي (پارس) - بعد از بازار دوم - جنب خيابان مددي - مجتمع تجاري پارس - طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/32
 • پلاک ثبتی
 • 4731/16114
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 171
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
وضعیت تصرف :تخليه
200,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

جاده فشم - بعد از اوشان - خيابان سپهر - جاده ساحلي - پلاک 196
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/33
 • پلاک ثبتی
 • 6/881
 • عرصه
 • 1000
 • اعیان
 • 780
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • فشم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
86,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد - ميدان سراب - ابتداي خيابان چمران - طبقه همکف
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/41
 • پلاک ثبتی
 • 2052/1/2
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 179/87
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
78,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-خيابان بهار-حد فاصل ميدان بسيج و چهارراه بيسيم نبش بهار 22
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/43
 • پلاک ثبتی
 • 232/673
 • عرصه
 • 307
 • اعیان
 • 563/5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
113,580,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

نيشابور-ميدان خيام-ابتداي بلوار بعثت
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/44
 • پلاک ثبتی
 • 9/57و58/562
 • عرصه
 • 1262
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • نيشابور
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
60,800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار معلم-بين معلم 14 و 16-شعبه سابق بلوار معلم مشهد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/48
 • پلاک ثبتی
 • 4/37816
 • عرصه
 • 211
 • اعیان
 • 235
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
18,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خوزستان-مسجدسليمان-خيابان اصلي آزادي-نمره يک جنب بانک ملت-
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/50
 • پلاک ثبتی
 • 1/30442
 • عرصه
 • 131
 • اعیان
 • 224/4
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
3,408,040,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مسجد سليمان منطقه سي برنج پشت فرمانداري سابق
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/51
 • پلاک ثبتی
 • 1/6249
 • عرصه
 • 226/08
 • اعیان
 • 210
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ