درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
1,532,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

استهبان روستاي رونيز سفلي شهرک امام خميني کوچه 10متري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/232
 • پلاک ثبتی
 • 11062/42
 • عرصه
 • 250
 • اعیان
 • 120
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • استهبان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کشاورز خ امام کوچه شهيد رهبر
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/233
 • پلاک ثبتی
 • 84/1115
 • عرصه
 • 313.90
 • اعیان
 • 100
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • كشاورز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کيش بازار پرديس يک غرفه 40
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/234
 • پلاک ثبتی
 • 688/40
 • عرصه
 • قدر السهم
 • اعیان
 • 69/75
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • كيش
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :متصرف دارد
623,800,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

زرين دشت شهر پير خيابان بهار کوچه شکارچي پلاک5
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/236
 • پلاک ثبتی
 • 8222/1297
 • عرصه
 • 955
 • اعیان
 • 90
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • شهرپير
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
431,936,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

داراب زرين دشت شهر پير خيابان بهار کوچه شهيد قربان صادقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/238
 • پلاک ثبتی
 • 8222/1596
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 295/2
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • داراب
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
681,750,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

استهبان روستاي محمد آباد خيز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/243
 • پلاک ثبتی
 • 4297/486
 • عرصه
 • 1515
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • استهبان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :متصرف دارد
640,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مرودشت روستاي دولت آباد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/246
 • پلاک ثبتی
 • 105/3120
 • عرصه
 • 495
 • اعیان
 • 180
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • مرودشت
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :تخليه
137,684,775,800 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز - پشت بازار امير
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/247
 • پلاک ثبتی
 • 1576
 • عرصه
 • 75.41
 • اعیان
 • 190
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان سيرجان خيابان احمد کافي کوچه دکل مخابرات کافي 3 نرسيده به چهارراه مهديه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/250
 • پلاک ثبتی
 • 746/2310
 • عرصه
 • 232.5
 • اعیان
 • 163
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • بندرعباس
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
62,807,155,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ياسوج شهرک صنعتي فرودگاه شماره 3
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/253
 • پلاک ثبتی
 • 328/1384/1700
 • عرصه
 • 9106
 • اعیان
 • 3570
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كهگيلويه وبويراحمد
 • شهر
 • ياسوج
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه

تغییر رنگ