درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :متصرف دارد
115,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر برازجان بلوار طالقاني چهارراه حسينيه اعظم جنب بانک ملي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/176
 • پلاک ثبتی
 • 3322/1526-1527
 • عرصه
 • 647
 • اعیان
 • 4116
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • برازجان
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • مغازه
وضعیت تصرف :متصرف دارد
104,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران آمل خيابان هراز کوچه آفتاب38 پلاک11
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/177
 • پلاک ثبتی
 • 329/3743
 • عرصه
 • 800
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • آمل
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :متصرف دارد
60,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آمل خيابان هراز کوچه آفتاب38 پلاک11
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/179
 • پلاک ثبتی
 • 329/3747
 • عرصه
 • 400
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • آمل
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :متصرف دارد
31,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان دماوند خيابان مسيل جاجرود خيابان ترابي کوچه اول پلاک8
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/182
 • پلاک ثبتی
 • 4476/15647
 • عرصه
 • 75
 • اعیان
 • 140
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
18,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اصفهان کاشان خيابان22 بهمن کوچه بلنديان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/183
 • پلاک ثبتی
 • 2/5172
 • عرصه
 • 321
 • اعیان
 • 255
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • اصفهان
 • شهر
 • اصفهان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
وضعیت تصرف :تخليه
13,894,360,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مريوان خيابان شهيد باهنر
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/185
 • پلاک ثبتی
 • 1فرعي از 180اصلي
 • عرصه
 • 218/06
 • اعیان
 • 547/2
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كردستان
 • شهر
 • مريوان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,120,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج بلوار باغستان خيابان بوستان ششم پلاک17
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/187
 • پلاک ثبتی
 • 16577/149/96
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 116
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,500,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يافت آباد پاساژ مبل کلاسيک طبقات همکف و اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/189
 • پلاک ثبتی
 • 2398/10045و26489و26490و26382و26551و26550و26467و26468و26483و26387و26466و26484و26491
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 2820/45
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
وضعیت تصرف :متصرف دارد
230,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران پشت ساختمان بورس اوراق بهادار پلاک19
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/192
 • پلاک ثبتی
 • 1817/1
 • عرصه
 • 1220
 • اعیان
 • 671
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قشم روستاي طولا پشت هتل مارينا جنب مسجد عمر ابن خطاب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/196
 • پلاک ثبتی
 • 1939/5295
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 1162/49
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • قشم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين

تغییر رنگ