درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :متصرف دارد
230,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران پشت ساختمان بورس اوراق بهادار پلاک19
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/192
 • پلاک ثبتی
 • 1817/1
 • عرصه
 • 1220
 • اعیان
 • 671
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قشم روستاي طولا پشت هتل مارينا جنب مسجد عمر ابن خطاب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/196
 • پلاک ثبتی
 • 1939/5295
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 1162/49
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • قشم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
4,860,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران خيابان درياي40 ساختمان محمد طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/204
 • پلاک ثبتی
 • 4/10864
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 89/89
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • نور
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
5,220,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران خيابان درياي40 ساختمان محمد طبقه سوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/205
 • پلاک ثبتی
 • 4/10868
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 89/89
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • نور
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
5,850,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران خيابان درياي40 ساختمان محمد طبقه پنجم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/206
 • پلاک ثبتی
 • 4/10871
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 89/89
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • نور
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
200,332,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرگان خيابان وليعصر بين عدالت 18 و 20
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/209
 • پلاک ثبتی
 • 92/3983
 • عرصه
 • 188.40
 • اعیان
 • 844.48
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گلستان
 • شهر
 • گرگان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
6,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اليگودرز خيابان شمال جاده کمربندي کوچه مقابل هواشناسي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/226
 • پلاک ثبتی
 • 76/19517
 • عرصه
 • 205/87
 • اعیان
 • 162
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • اليگودرز
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کيش مجتمع تجاري مرجان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/227
 • پلاک ثبتی
 • 1245/122-1245/5-1245/4
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 349/32
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • كيش
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
3,302,680,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

نقده جاده محمديار نرسيده به روستاي راهدانه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/229
 • پلاک ثبتی
 • 39/98/487/489
 • عرصه
 • 2100.45
 • اعیان
 • 1470
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • نقده
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
883,090,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

جهرم بلوار رهبري کوچه 32 رهبري کوچه3 شهيدان حسيني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/230
 • پلاک ثبتی
 • 4195/217
 • عرصه
 • 229/30
 • اعیان
 • 130
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • جهرم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ