درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
13,550,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بلوار صاحب الزمان کوچه مهر
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/566
 • پلاک ثبتی
 • باقيمانده12070
 • عرصه
 • 355
 • اعیان
 • 327
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,979,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان خاتم چاهک خيابان ساحلي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/567
 • پلاک ثبتی
 • 216/110/53
 • عرصه
 • 261/5
 • اعیان
 • 202
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
27,520,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندرعباس بلوار شهيد حقاني نرسيده به ميدان شريعتي پشت برج اصناف
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/573
 • پلاک ثبتی
 • 4995/39و4995/41
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 344
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • بندرعباس
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
31,647,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندرعباس بلوار سيد جمال کوچه شفا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/578
 • پلاک ثبتی
 • 6617/5
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 117/71
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • بندرعباس
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
26,380,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندرعباس بلوار سيد جمال کوچه شفا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/580
 • پلاک ثبتی
 • 6617/6
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 70/29
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • بندرعباس
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
23,020,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندرعباس بلوار سيد جمال کوچه شفا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/589
 • پلاک ثبتی
 • 6617/9
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 52/37
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • بندرعباس
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
515,305,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار روستاي کند قليخان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/590
 • پلاک ثبتی
 • 1/1155
 • عرصه
 • 147/23
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
10,165,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمان ، خيابان اقبال ، کوچه شماره 4 ، شرقي 2 ، پلاک 53
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/597
 • پلاک ثبتی
 • 1797/4
 • عرصه
 • 381/50
 • اعیان
 • همکف و اول 470مترمربع و زيرزمين 110 مترمربع
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمان
 • شهر
 • كرمان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
24,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندر انزلي ، قريه بشم ، خيابان کشاورز ،
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/606
 • پلاک ثبتی
 • 369الي329/363
 • عرصه
 • 23000
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • بندرانزلي
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
6,047,800,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 190
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/616
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 190
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 54/98
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه

تغییر رنگ