درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
20,345,514,898 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تکاب ، ، کيلومتر 4 جاده تکاب ، شاهين دژ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/463
 • پلاک ثبتی
 • 3/11و10و1
 • عرصه
 • 1558
 • اعیان
 • 621
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • تكاب
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
32,191,368,750 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز ، خيابان امام خميني ، اول خيابان شهيد بهشتي ، چهارراه بهشتي ، کوچه جنب پلاک 21 ، نبش کوچه چهارمتري دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/507
 • پلاک ثبتی
 • 14/28
 • عرصه
 • 10802
 • اعیان
 • 2171
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,251,600,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خرم آباد ويسيان خيابان ولايت روبروي مسجد المهدي نرسيده به کوچه ترحم فلاوند
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/519
 • پلاک ثبتی
 • 17/487
 • عرصه
 • 192
 • اعیان
 • 192
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
17,341,240,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

الشتر خيابان شهيد مدني کوچه شهيد ابراهيمي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/527
 • پلاک ثبتی
 • 97/633
 • عرصه
 • 211
 • اعیان
 • 150
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • الشتر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
58,520,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مياندوآب ، جاده بوکان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/528
 • پلاک ثبتی
 • 1/5813/14690
 • عرصه
 • 836
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,157,600,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه ، مولوي يک ، کوچه 5 ، آپارتمان بهاران واحد 25
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/535
 • پلاک ثبتی
 • 9/16346
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 164.8
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کوي نيرو کوچه لوله نفت
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/543
 • پلاک ثبتی
 • 1/14708
 • عرصه
 • 31/58
 • اعیان
 • 31/58
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,513,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اشکذر رضوانشهر بلوار صاحب الزمان خيابان گلستان گلستان دهم بن بست دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/558
 • پلاک ثبتی
 • 12774/86/1065
 • عرصه
 • 202
 • اعیان
 • 296
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • اشكذر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,113,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان شهيد قاسم حاتمي خيابان ابوذر بن بست اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/564
 • پلاک ثبتی
 • 168/12130
 • عرصه
 • 204/5
 • اعیان
 • 168
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,705,020,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

رضوانشهر خيابان شهيد قاسم حاتمي کوچه حکيمي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/565
 • پلاک ثبتی
 • 73/123130
 • عرصه
 • 393/3
 • اعیان
 • 222
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات

تغییر رنگ