درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,520,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

رحيم آباد رودسر خيابان بوعلي سينا جنب آرايشگاه گلها
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/294
 • پلاک ثبتی
 • 164/318
 • عرصه
 • 152
 • اعیان
 • 258
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
5,073,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قم ، خيابان امامزاده ابراهيم ، بوستان نرگس ، گلستان 5 ، پلاک 41
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/304
 • پلاک ثبتی
 • 2355/122
 • عرصه
 • 131.5
 • اعیان
 • 201.5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان حياط دار
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
71,041,358,208 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قم ، جاده اراک ، نرسيده به 30 متري نيک انديش
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/311
 • پلاک ثبتی
 • 45/66/11
 • عرصه
 • 3640.86
 • اعیان
 • 2387
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
وضعیت تصرف :متصرف دارد
21,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سالاريه ، خيابان هشت متري گلستان ، طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/321
 • پلاک ثبتی
 • 10600/1590
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 93.84
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • قم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
48,912,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز ، آذرشهر ، شهرک شهيد سليمي ، انتهاي خيابان 30 متري دوم جنوبي قرارداد واگذاري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/420
 • پلاک ثبتی
 • 83/9/17
 • عرصه
 • 6987/5
 • اعیان
 • 3436/46
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارگاه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
12,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شوشتر گتوند سه رکه خيابان شهيد سلطاني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/424
 • پلاک ثبتی
 • 54/3024
 • عرصه
 • 234/44
 • اعیان
 • 151
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • شوشتر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,115,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خوزستان ايذه خيابان حافظ جنوبي روبروي پست بانک
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/428
 • پلاک ثبتی
 • 1106/7
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 101/65
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • ايذه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
10,004,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

باغ ملک رستم آباد محله آل خورشيد انتهاي خيابان خورشيد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/437
 • پلاک ثبتی
 • 1221/28
 • عرصه
 • 295
 • اعیان
 • 168
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • باغ ملك
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,129,390,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شادگان بلوار فتح المبين جنب مدرسه نرگس
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/443
 • پلاک ثبتی
 • 506
 • عرصه
 • 167
 • اعیان
 • 103
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • شادگان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
5,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آبادان ايستگاه9 بهار75 پلاک61
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/453
 • پلاک ثبتی
 • 136/6
 • عرصه
 • 148
 • اعیان
 • 97
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • آبادان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات

تغییر رنگ