درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
2,803,700,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک صنعتي جاجرم قطعه 34 و 35 -a- ميدان صنعت - تلاش 2 -
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/167
 • پلاک ثبتی
 • 179 و 181 فرعي از 57 اصلي مفروز مجزي از 1 بخش ثبتي 7 جاجرم
 • عرصه
 • 4956
 • اعیان
 • 411
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان شمالي
 • شهر
 • جاجرم
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,996,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک صنعتي شماره يک بجنورد - واحد 5 کارگاهي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 10/168
 • پلاک ثبتی
 • قسمتي از 80 فرعي مفروز از 45 فرعي از 161 اصلي بخش 2 بجنورد موسوم به کلاته مستوفي
 • عرصه
 • 180
 • اعیان
 • 232
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان شمالي
 • شهر
 • بجنورد
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
206,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر برازجان بلوار طالقاني چهارراه حسينيه اعظم جنب بانک ملي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/176
 • پلاک ثبتی
 • 3322/1526-1527
 • عرصه
 • 647
 • اعیان
 • 4116
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • برازجان
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
483,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران آمل خيابان هراز کوچه آفتاب38 پلاک11
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/177
 • پلاک ثبتی
 • 329/3743
 • عرصه
 • 800
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • آمل
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
483,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آمل خيابان هراز کوچه آفتاب38 پلاک11
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/179
 • پلاک ثبتی
 • 329/3747
 • عرصه
 • 400
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • آمل
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
31,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان دماوند خيابان مسيل جاجرود خيابان ترابي کوچه اول پلاک8
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/182
 • پلاک ثبتی
 • 4476/15647
 • عرصه
 • 75
 • اعیان
 • 140
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
1,755,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يافت آباد پاساژ مبل کلاسيک طبقات همکف و اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/189
 • پلاک ثبتی
 • 2398/10045و26489و26490و26382و26551و26550و26467و26468و26483و26387و26466و26484و26491
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 2820/45
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اليگودرز خيابان شمال جاده کمربندي کوچه مقابل هواشناسي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/226
 • پلاک ثبتی
 • 76/19517
 • عرصه
 • 205/87
 • اعیان
 • 162
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • اليگودرز
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,872,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ميدان سعدي ، خيابان فرهنگ ، نبش کوچه 2
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/272
 • پلاک ثبتی
 • 11597/17/246
 • عرصه
 • 220.48
 • اعیان
 • 471
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
28,320,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک قدس ، کوچه 88 سمت چپ ، قواره ششم پلاک 36
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/284
 • پلاک ثبتی
 • 271/3950
 • عرصه
 • 150
 • اعیان
 • 480
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • قم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ