درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
36,248,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شيراز - ميدان کوزه گري - محل سابق شعبه کوزه گري شيراز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/74
 • پلاک ثبتی
 • 2082/4248
 • عرصه
 • 193/48
 • اعیان
 • 280
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • شيراز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
19,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قزوين - خيابان امام خميني - بازار سنتي - راسته بزازها - روبروي سراي رضوي - محل سابق شعبه بازار قزوين
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/75
 • پلاک ثبتی
 • 317
 • عرصه
 • 55/20
 • اعیان
 • 55/20
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قزوين
 • شهر
 • قزوين
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
17,040,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مريوان بلوار رسالت- بالاتر از 4راه اصلي شهر خيابان باهنر - شعبه سابق بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/76
 • پلاک ثبتی
 • 422/3
 • عرصه
 • 63/30
 • اعیان
 • 133
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كردستان
 • شهر
 • مريوان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
75,780,650,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمان -خيابان ميرزا رضاي کرماني - نبش ظلع شمالي بازار مظفري - بعداز فرعي اول - محل سابق بازار مظفري کرمان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/77
 • پلاک ثبتی
 • 574/3
 • عرصه
 • 75
 • اعیان
 • 180
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمان
 • شهر
 • كرمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
68,943,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خيابان تجلي - روبروي بازار مسگرها - شعبه سابق گنجعلي خان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/78
 • پلاک ثبتی
 • 1015/4,5
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 102/90
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمان
 • شهر
 • كرمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
10,854,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمانشاه -4راه مدرس - خيابان 40 متري مطهري غربي- بالاتر از مسجد هاشمي - مجتمع تجاري نظري - طبقه 2 و3 شماره 8 و15
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/79
 • پلاک ثبتی
 • 562
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 134
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمانشاه
 • شهر
 • كرمانشاه
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
62,862,860,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمانشاه - 4راه مطهري - خيابان مطهري غربي - روبروي پاساژ نظري - شعبه سابق مطهري کرمانشاه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/81
 • پلاک ثبتی
 • 800/1
 • عرصه
 • 115/30
 • اعیان
 • 148/30
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمانشاه
 • شهر
 • كرمانشاه
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
33,137,300,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ياسوج -خيابان 30 متري معاد - بين خيابانهاي شاهد 26 و27
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/83
 • پلاک ثبتی
 • 303/356
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 1143
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كهگيلويه وبويراحمد
 • شهر
 • ياسوج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
29,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

لنگرود - خيابان شهيد دکتر بهشتي - نبش کوچه مسجد جامع - کوچه بلال - محل سابق مسجد جامع لنگرود
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/85
 • پلاک ثبتی
 • 1273 و 1274
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 77
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • لنگرود
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
23,060,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان الشتر - خيابان امام خميني - روبروي بانک ملي - محل سابق شعبه الشتر بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/112
 • پلاک ثبتی
 • 98/17/212 الي19
 • عرصه
 • 68
 • اعیان
 • 136
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • لرستان
 • شهر
 • الشتر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک

تغییر رنگ