درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
21,624,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يزد - خيابان سلمان فارسي - نرسيده به محدوده امير چخماق - روبروي بانک ملي - محل سابق شعبه سلمان فارسي يزد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/54
 • پلاک ثبتی
 • 2464/6
 • عرصه
 • 132/5
 • اعیان
 • 245
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
2,900,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-کوي سپيدار-بلوار انصار-مجتمع آپارتماني بهشت-طبقه سوم-واحد شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/55
 • پلاک ثبتی
 • 2798/5104
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/09
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
217,600,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-خيابان سلمان فارسي-بين خيابان کتانباف و حافظ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/56
 • پلاک ثبتی
 • 654/2
 • عرصه
 • 135/97
 • اعیان
 • 284/44
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
20,710,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار-خيابان کارگر-جنب خيابان عفاف-جنب آژانس آسيا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/63
 • پلاک ثبتی
 • 17/828
 • عرصه
 • 245
 • اعیان
 • 825
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
27,380,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شاهرود-بازار سرپوشيده-نرسيده به سه راه-حد فاصل ضلع شمالي بازار-شعبه سابق بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/67
 • پلاک ثبتی
 • 4194/0
 • عرصه
 • 52
 • اعیان
 • 156
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • شاهرود
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
16,445,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

منطقه آزاد چابهار-مجتمع تجاري صالحيار-طبقه همکف غرفه 24 و 25
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/70
 • پلاک ثبتی
 • 728و1840/727
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 59/8
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سيستان وبلوچستان
 • شهر
 • چاه بهار
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
43,910,416,660 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شيراز -بلوار هفت تنان-ميدان دلگشا-محل سابق شعبه دلگشا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/71
 • پلاک ثبتی
 • 831/16,17
 • عرصه
 • 70/9
 • اعیان
 • 147/15
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • شيراز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
45,896,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شيراز -بلوار باهنر شمالي - محل سابق شعبه شهيد باهنر شيراز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/73
 • پلاک ثبتی
 • 1652/17756
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 136/74
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • شيراز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
36,248,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شيراز - ميدان کوزه گري - محل سابق شعبه کوزه گري شيراز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/74
 • پلاک ثبتی
 • 2082/4248
 • عرصه
 • 193/48
 • اعیان
 • 280
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • فارس
 • شهر
 • شيراز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
18,699,994,500 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قزوين - خيابان امام خميني - بازار سنتي - راسته بزازها - روبروي سراي رضوي - محل سابق شعبه بازار قزوين
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/75
 • پلاک ثبتی
 • 317
 • عرصه
 • 55/20
 • اعیان
 • 55/20
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قزوين
 • شهر
 • قزوين
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک

تغییر رنگ