درحال جستجو شکیبا باشید...
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
24,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بندر انزلي ، قريه بشم ، خيابان کشاورز ،
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/606
 • پلاک ثبتی
 • 369الي329/363
 • عرصه
 • 23000
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • بندرانزلي
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
2,828,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تاکستان خيابان امام خميني روبروي شهرداري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/614
 • پلاک ثبتی
 • 29365/17767/60055
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 113
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قزوين
 • شهر
 • تاكستان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • زمين ومستحدثات
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
6,047,800,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 190
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/616
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 190
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 54/98
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

رودسر ؛ احمدآباد ، کوچه باغ شير ين
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/619
 • پلاک ثبتی
 • 29/573
 • عرصه
 • 177
 • اعیان
 • 118
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • رودسر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
27,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اسلام آباد غرب پشت گاراژ الماسي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/623
 • پلاک ثبتی
 • 5295/3962/18
 • عرصه
 • 103
 • اعیان
 • 79
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمانشاه
 • شهر
 • اسلام آبادغرب
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
8,728,650,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

آستارا ، خيابان امام خميني ، کوي قنبر محله ، کوچه نهاني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/630
 • پلاک ثبتی
 • 1725/6
 • عرصه
 • 308/42
 • اعیان
 • 85
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
8,416,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 207
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/635
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 207
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 105/20
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
0 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار، ميدان دانشگاه ، خيابان اول ، خيابان عرفاني
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/637
 • پلاک ثبتی
 • 2/317
 • عرصه
 • 0
 • اعیان
 • 82/4
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
3,458,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديش يک قطعه 214
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/639
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 214
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 49/4
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
15,130,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يک غرفه تجاري واقع در جزيره کيش بازار پرديس يک قطعه 165
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/641
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 165
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 31
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • كيش
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه

تغییر رنگ