درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :متصرف دارد
4,700,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

لاهيجان خيابان امام رضا گلستان23 بن بست انديشه5 طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 12/307
 • پلاک ثبتی
 • 6/2395
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 117/50
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • گيلان
 • شهر
 • لاهيجان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
45,707,384,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

قم ، جاده اراک ، نرسيده به 30 متري نيک انديش
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/311
 • پلاک ثبتی
 • 45/66/11
 • عرصه
 • 3640.86
 • اعیان
 • 2387
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • کاربری
 • صنعتي
 • نوع ملک
 • کارخانه
وضعیت تصرف :متصرف دارد
7,910,850,520 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ملاير جاده بروجرد محدوده روستاي نماز گاه
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/312
 • پلاک ثبتی
 • 6/60
 • عرصه
 • 6220
 • اعیان
 • 1143
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • همدان
 • شهر
 • ملاير
 • کاربری
 • کشاورزي
 • نوع ملک
 • دامداري
وضعیت تصرف :متصرف دارد
2,351,033,334 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرمانشاه شهرک معلم پشت اداره مخابرات خيابان سنايي کوي هفتم پلاک 28 کد پستي 6714896978
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/314
 • پلاک ثبتی
 • پلاک 10761 فرعي از 143 اصلي بخش يک حومه کرمانشاه
 • عرصه
 • 200
 • اعیان
 • 165
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • كرمانشاه
 • شهر
 • كرمانشاه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
1,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کبوتر آهنگ روستاي روعان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/315
 • پلاک ثبتی
 • 101/159
 • عرصه
 • 828/08
 • اعیان
 • 244
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • همدان
 • شهر
 • كبودرآهنگ
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
4,056,456,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز فلکه شهدا پاساژ رضا طبقه شش واحد عقب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/317
 • پلاک ثبتی
 • 2948/24
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 126/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
1,800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کبوتر آهنگ روستاي روعان
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/318
 • پلاک ثبتی
 • 101/446
 • عرصه
 • 641/88
 • اعیان
 • 220
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • همدان
 • شهر
 • كبودرآهنگ
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
364,667,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کبوتر آهنگ روستاي دستجرد خ شهيد سيد جعفر عباسي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/319
 • پلاک ثبتی
 • 238/438
 • عرصه
 • 229/02
 • اعیان
 • 120
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • همدان
 • شهر
 • كبودرآهنگ
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
2,019,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز فلکه شهدا پاشاژ رضا طبقه 4 واحد عقب
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 2/320
 • پلاک ثبتی
 • 2948/40
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 52/80
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :متصرف دارد
12,199,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سالاريه ، خيابان هشت متري گلستان ، طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 9/321
 • پلاک ثبتی
 • 10600/1590
 • عرصه
 • مشاع
 • اعیان
 • 93.84
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • قم
 • شهر
 • قم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ