اخبار و اطلاعیه ها

بانک کارآفرين

مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين شماره 03-1401

مقاله های مرتبط

چهارمين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402

چهارمين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402 متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده حداکثر تا تاريخ 1402/12/25 به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 26214975 و 26215144 با پيش شماره 021 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

سومين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402

سومين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402 متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده حداکثر تا تاريخ 1402/12/01به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 26214975 و 26215144 با پيش شماره 021 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

دومين مزايده سراسري بانک کارآفرين در سال 1402

دومين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402 متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده حداکثر تا تاريخ 1402/10/27 به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 26214975 و 26215144 با پيش شماره 021 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

مزايده 01-1402

اولين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين در سال 1402 متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده حداکثر تا تاريخ 1402/04/25 به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 26214975 و 26215144 با پيش شماره 021 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين شماره 03-1401

سومين مزايده سراسري املاک مازاد بانک کارآفرين. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده حداکثر تا تاريخ 1401/12/21 به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 26214975 و 26215144 با پيش شماره 021 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

مزايده سراسري شماره 02-1401

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مزايده به سايت www.karafarinbank.ir مراجعه نمايند.

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/03

مزايده سراسري شماره 1400/03

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/02

مزايده سراسري شماره 1400/02

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ