درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
2,900,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-کوي سپيدار-بلوار انصار-مجتمع آپارتماني بهشت-طبقه سوم-واحد شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/55
 • پلاک ثبتی
 • 2798/5104
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/09
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
217,600,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-خيابان سلمان فارسي-بين خيابان کتانباف و حافظ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/56
 • پلاک ثبتی
 • 654/2
 • عرصه
 • 135/97
 • اعیان
 • 284/44
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
660,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سرخه-ميدان بهشتي-خيابان شهريار-خيابان ابن سينا-مجتمع مسکوني 14 واحدي شميم1-طبقه3-واحد شمال شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/58
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 12 تفکيکي 2912/6
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 70/50
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سرخه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,450,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار-شهرستان آرادان-خيابان شهيد بهشتي-خيابان شهيد باهنر-روبروي تجاري-طبقه سوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/59
 • پلاک ثبتی
 • 82/2879
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 73
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
590,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مهدي شهر-خيابان صاحب الزمان-کوچه شيخ محمود استعلامي-کوچه آيت اله زيارتي(کوچه بازار)مجتمع پرديس-طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/60
 • پلاک ثبتی
 • 808/5
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 71/85
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • مهدي شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سرخه-شهرک امام-خيابان شهيد مدني-مجتمع مسکوني خيبر يک-طبقه اول واحد6
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/61
 • پلاک ثبتی
 • 3046/110
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 60/99
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سرخه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
12,738,400,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سمنان-خيابان رسالت يک-پلاک49-طبقه پنجم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/62
 • پلاک ثبتی
 • 9766/9730
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 158/48
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سمنان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
20,710,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار-خيابان کارگر-جنب خيابان عفاف-جنب آژانس آسيا
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/63
 • پلاک ثبتی
 • 17/828
 • عرصه
 • 245
 • اعیان
 • 825
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,850,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سمنان-خيابان شهدا-خيابان شهيد مخلصي-خيابان کهنه دژ7-روبروي پارک سرزندگي-ساختمان ميلاد يک-طبقه زيرزمين-واحد غربي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/64
 • پلاک ثبتی
 • 9/3815
 • عرصه
 • 307/65
 • اعیان
 • 68/05
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سمنان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مهدي شهر-انتهاي خيابان صاحب الزمان-روبروي مغازه مصدق-مجتمع دوگل-طبقه سوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/65
 • پلاک ثبتی
 • 2383/8
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 80/03
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • مهدي شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ