کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

کد ملک

1/00015

پلاک ثبتی

8617و126/8618

آدرس

فلکه دوم صادقيه - بزرگراه اشرفي اصفهاني - خ درخشاني - پ 12 - ط 2 - واحد جنوب شرقي
عرصه
0
اعیان
140
توضیحات
داراي انباري (9.6 م.م) - تخليه

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

اداري

نوع ملک:

آپارتمان (ملکيت)

کد ملک

1/00026

پلاک ثبتی

6933/372

آدرس

خيابان کريمخان زند - خ خردمند جنوبي - نبش کوچه ملکيان - پلاک 64 - قطعه 9 تفکيکي - طبقه دوم شمالي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
107/4
توضیحات
مستاجر دارد - حق کسب و پيشه متعلق به مستأجر است و فقط ملکيت به فروش مي رسد - داراي (13/28 م.م) انباري در زيرزمين

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

اداري

نوع ملک:

آپارتمان (ملکيت)

کد ملک

1/00034

پلاک ثبتی

6933/372

آدرس

خيابان کريمخان زند - خيابان خردمند جنوبي - نبش کوچه ملکيان - پلاک 64 - قطعه 17 تفکيکي - طبقه ششم شمالي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
108/82
توضیحات
مستاجر دارد - حق کسب و پيشه متعلق به مستأجر است و فقط ملکيت به فروش مي رسد -داراي (11/62 م.م) انباري در زيرزمين

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

محل سابق شعبه بانک

نوع ملک:

سرقفلي

کد ملک

1/00036

پلاک ثبتی

3718/22

آدرس

خيابان 17شهريور- پايين تر از ميدان شهدا - سه راه شکوفه - خيابان شهيد داود دژاکام - نبش خيابان شهيد امير گيلکي - محل سابق بانک(سه راه صفا) بانک ملي
عرصه
-
اعیان
99/9
توضیحات
تخليه - قسمتي از ملک از سمت شمال به عمق 2/40و از سمت غرب به ميزان يک متر عقب نشيني دارد - کليه هزينه هاي جلب رضايت مالک جهت تغيير شغل يا تغييرکاربري به عهده خريدار ميباشد - در صورت خريد اقساطي حسب در خواست متقاضي به يکي از طرق ذيل صورت مي پذيرد: 1-انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي (بدون نياز به ارائه وثيقه) مطابق نمونه قرارداد پيوست شرايط مزايده 2- "عقد صلح اقساطي" به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن.

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

تجاري

نوع ملک:

مغازه (حق کسب و پيشه)

کد ملک

1/00037

پلاک ثبتی

4476/38927

آدرس

خ پيروزي - نبش خ پرستار - محل سابق شعبه پرستار بانک ملي
عرصه
-
اعیان
105
توضیحات
5 دهنه - داراي (24 م.م) نيم طبقه - در طرح اصلاحي قرار دارد - تخليه

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

محل سابق بانک

نوع ملک:

سرقفلي

کد ملک

1/00038

پلاک ثبتی

3340-3341-43341

آدرس

تهران - خيابان ملت - روبروي خيابان اکباتان - پلاک111- محل سابق شعبه بانک ملي
عرصه
-
اعیان
533
توضیحات
تخليه - همکف 210 متر مربع ، نيم طبقه 111/5 متر مربع و زير زمين 211/5 متر مربع مي باشد . بازديد از ملک الزامي است 0 فروش با وضعيت موجود ،کليه هزينه هاي مربوط به جلب رضايت مالک جهت تغيير شغل يا تغيير کاربري به عهده خريدار است . در صورت خريد اقساطي حسب در خواست متقاضي به يکي از طرق ذيل صورت مي پذيرد: 1-انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي (بدون نياز به ارائه وثيقه) مطابق نمونه قرارداد پيوست شرايط مزايده 2- "عقد صلح اقساطي" به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن.

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

ساختمان

کد ملک

1/00045

پلاک ثبتی

2255

آدرس

خيابان شريعتي - ضلع شمال شرقي پل صدر - بالاتر از باشگاه ورزشي شهيد چمران -پلاک 1717 (موسسه خيريه و توانبخشي معلولين ذهني تهران )
عرصه
5822(طبق سند مالکيت)
اعیان
حدود1040
توضیحات
متصرف دارد - انجام امور اداري و پرداخت هزينه هاي مربوط به اخذ کليه استعلامها و مفاصاحسابهاي مورد نياز و پايانکار به عهده خريدار مي باشد و بانک هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخليه متصرفان ندارد و صرفا نسبت به اعطاي وکالت فروش به خريدار اقدام خواهد نمود . بازديد از ملک الزامي است -فروش با وضعيت موجود

استان

تهران

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

-

نوع ملک:

زمين

کد ملک

1/00072

پلاک ثبتی

عادي

آدرس

اراك - هندودر - بلوار شهدا - جنب بانک ملي
عرصه
1693
اعیان
0
توضیحات
در محدوده تجاري واقع شده - فاقد حصار کشي مي باشد

استان

مرکزي

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

صنعتي

نوع ملک:

محل کارخانه و ماشين آلات

کد ملک

1/00073

پلاک ثبتی

94/13

آدرس

ساوه - کيلومتر 55 جاده همدان - 2 کيلومتر بعد از غرق آباد - محل سابق شرکت گچسازان
عرصه
300000
اعیان
2070
توضیحات
قسمتي از ملک در تعريض جاده قرار دارد- بازديد از ملک و امکانات الزامي است- فروش با وضع موجود- تخليه

استان

مرکزي

شهر

مبلغ کارشناسی

0

کاربری:

صنعتي

نوع ملک:

محل کارخانه

کد ملک

1/00075

پلاک ثبتی

81/63

آدرس

زنجان - روستاي ارمغان خانه
عرصه
1326
اعیان
265
توضیحات
سالن توليد (225 م.م) ، اداري ( 40م.م) - تخليه

استان

زنجان

شهر

زنجان

مبلغ کارشناسی

0


تغییر رنگ