درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
1,900,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر - کوي فضيلت - خيابان بهشت صادق - کوچه فردوس 69 - طبقه دوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/30
 • پلاک ثبتی
 • 3222/761
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 87/24
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
77,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان نامجو - ايستگاه مدرسه - پلاک 590
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/31
 • پلاک ثبتی
 • 6736/323،634
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 303
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
28,300,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - نازي آباد - خيابان اکبر مشهدي (پارس) - بعد از بازار دوم - جنب خيابان مددي - مجتمع تجاري پارس - طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/32
 • پلاک ثبتی
 • 4731/16114
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 171
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • مغازه
وضعیت تصرف :تخليه
200,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

جاده فشم - بعد از اوشان - خيابان سپهر - جاده ساحلي - پلاک 196
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/33
 • پلاک ثبتی
 • 6/881
 • عرصه
 • 1000
 • اعیان
 • 780
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • فشم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :متصرف دارد
850,320,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

پيشوا - فاز 1 نقش جهان - سروستان 3 - قطعه 151 - ساختمان شقايق - قواره چهارم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/34
 • پلاک ثبتی
 • 282/467
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 63/20
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • پيشوا
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ورامين - پيشوا - شهرک نقش جهان - 18 متري ارم - سروستان 1 - قطعه 309
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/36
 • پلاک ثبتی
 • 282/1033
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 36/44
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • پيشوا
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
115,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تهران - خيابان امير کبير - خيابان ناظم الاطباء جنوبي - کوچه منصورالحکماء - پلاک 13 - شعبه سابق بانک مسکن
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/37
 • پلاک ثبتی
 • 123/34
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 204/68
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
2,750,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرک انديشه - فاز 2 انديشه - مجتمع مسکوني گلستان 1 - بلوک 4 - طبقه 2 - قطعه 65 - (شماره 67)
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/38
 • پلاک ثبتی
 • 1/26299
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 79
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • انديشه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
7,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

افسريه - بين 15 متري اول و دوم - خيابان 31 خسروي - پلاک 228 - طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/39
 • پلاک ثبتی
 • 4476/129847
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 72/55
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • تهران
 • شهر
 • تهران
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
86,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد - ميدان سراب - ابتداي خيابان چمران - طبقه همکف
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/41
 • پلاک ثبتی
 • 2052/1/2
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 179/87
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک

تغییر رنگ