درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
1,970,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه10-طبقه2شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/13
 • پلاک ثبتی
 • 163/73218
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 56/29
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,050,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه11-طبقه2شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/14
 • پلاک ثبتی
 • 163/73219
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/43
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
4,700,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- مهرشهر -فاز 4 بلوار زرهبان- خيابان 501 شرقي -پلاک 6 -واحد7 -طبقه 4 شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/15
 • پلاک ثبتی
 • 170/57528
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 78/19
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
721,410,500 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهر چوار - محله بهمن آباد - خيابان شهيد رجايي - کوچه حافظ1 - بالاتر از مدرسه محله
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/17
 • پلاک ثبتی
 • 4/31/484
 • عرصه
 • 206
 • اعیان
 • 131
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • ايلام
 • شهر
 • چوار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
7,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ايلخچي - خيابان امام - مابين خيابان بهشتي و صائب شمالي - بن بست شريفي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/19
 • پلاک ثبتی
 • 29/2394
 • عرصه
 • 290
 • اعیان
 • 241/5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • ايلخچي
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
31,200,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

عجب شير - ابتداي شهرک مهديهزمين ملکي عجب شير
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/21
 • پلاک ثبتی
 • 17/5450
 • عرصه
 • 1231/63
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • عجب شير
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
39,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

عجب شير - ابتداي شهرک مهديه زمين ملکي عجب شير
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/22
 • پلاک ثبتی
 • 17/7332
 • عرصه
 • 703/68
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • عجب شير
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
450,700,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران - بهشهر - خليل شهر - کوچه بهار - بن بست آسمان5
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/23
 • پلاک ثبتی
 • 49/2686/2716
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 59
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • بهشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
22,282,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه - خيابان مفتح - نبش خيابان کسري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/24
 • پلاک ثبتی
 • 2988/159
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 233
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
470,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان ديلم - روستاي بنه اسمائيل
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/25
 • پلاک ثبتی
 • 22/116
 • عرصه
 • 370/15
 • اعیان
 • 78
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بندرديلم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ