درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
78,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-خيابان بهار-حد فاصل ميدان بسيج و چهارراه بيسيم نبش بهار 22
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/43
 • پلاک ثبتی
 • 232/673
 • عرصه
 • 307
 • اعیان
 • 563/5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
113,580,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

نيشابور-ميدان خيام-ابتداي بلوار بعثت
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/44
 • پلاک ثبتی
 • 9/57و58/562
 • عرصه
 • 1262
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • نيشابور
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
6,524,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني 12-پلاک4-طبقه اول شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/45
 • پلاک ثبتی
 • 184/17688
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/86
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
5,700,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني12-پلاک 4-طبقه دوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/46
 • پلاک ثبتی
 • 184/17690
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
6,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني12-پلاک 4-طبقه سوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/47
 • پلاک ثبتی
 • 184/17691
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/69
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
60,800,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار معلم-بين معلم 14 و 16-شعبه سابق بلوار معلم مشهد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/48
 • پلاک ثبتی
 • 4/37816
 • عرصه
 • 211
 • اعیان
 • 235
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
18,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خوزستان-مسجدسليمان-خيابان اصلي آزادي-نمره يک جنب بانک ملت-
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/50
 • پلاک ثبتی
 • 1/30442
 • عرصه
 • 131
 • اعیان
 • 224/4
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
3,408,040,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مسجد سليمان منطقه سي برنج پشت فرمانداري سابق
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/51
 • پلاک ثبتی
 • 1/6249
 • عرصه
 • 226/08
 • اعیان
 • 210
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,480,900,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ماهشهر-خيابان طالقاني-خيابان مجدم-خيابان کارگر2-مجتمع مسکوني ستاره3
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/52
 • پلاک ثبتی
 • 11/16907
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 76/11
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • بندرماهشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
21,624,500,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يزد - خيابان سلمان فارسي - نرسيده به محدوده امير چخماق - روبروي بانک ملي - محل سابق شعبه سلمان فارسي يزد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/54
 • پلاک ثبتی
 • 2464/6
 • عرصه
 • 132/5
 • اعیان
 • 245
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک

تغییر رنگ